JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-14/2015
  Cadangan Kerja-Kerja Pembaikan Resapan Air Pada Unit Tandas Rumah Desasiswa Utama (SH7) Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300, Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 11/9/2015   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/10

BUMIPUTERA

29,150.00

6 Minggu

2.

2/10

BUMIPUTERA

30,000.00

6 Minggu

3.

3/10

BUMIPUTERA

15,800.00

6 Minggu

4.

4/10

BUMIPUTERA

17,450.00

6 Minggu

5.

5/10

BUMIPUTERA

95,400.00

6 Minggu

6.

6/10

BUMIPUTERA

28,750.00

6 Minggu

7.

7/10

BUMIPUTERA

58,936.00

6 Minggu

8.

8/10

BUMIPUTERA

94,950.00

6 Minggu

9.

9/10

BUMIPUTERA

49,820.00

6 Minggu

10.

10/10

BUMIPUTERA

23,500.00

6 Minggu