JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/J-27/2014
  Cadangan Ubahsuai Studio Telesidang Dan Kerja Yang Berkaitan Di Pusat Pengetahuan Komunikasi & Teknologi,Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300, Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 14/7/2014   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/7

Bumiputera

67,000.00

6 Minggu

2.

2/7

Bumiputera

94,780.00

6 Minggu

3.

3/7

Bumiputera

82,474.00

6 Minggu

4.

4/7

Bumiputera

67,168.00

6 Minggu

5.

5/7

Bumiputera

92,059.00

6 Minggu

6.

6/7

Bumiputera

87,032.00

6 Minggu

7.

7/7

Bumiputera

66,062.00

6 Minggu