JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-15/2015
  Cadangan Memasang Ampaian Berbumbung Tingkat Bawah SH5 & SH6 Dan Memasang Tambahan Ampaian Di SH4 & SH5, Desasiswa Jaya, Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300, Nibong Tebal, Pulau Pinang
Tarikh Tutup : 11/9/2015   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/21

BUMIPUTERA

21,200.00

6 Minggu

2.

2/21

BUMIPUTERA

28,747.20

6 Minggu

3.

3/21

BUMIPUTERA

15,052.00

6 Minggu

4.

4/21

BUMIPUTERA

32,754.00

6 Minggu

5.

5/21

BUMIPUTERA

14,480.00

6 Minggu

6.

6/21

BUMIPUTERA

23,300.00

6 Minggu

7.

7/21

BUMIPUTERA

19,300.00

6 Minggu

8.

8/21

BUMIPUTERA

19,200.00

6 Minggu

9.

9/21

BUMIPUTERA

19,100.00

6 Minggu

10.

10/21

BUMIPUTERA

90,100.00

6 Minggu

11.

11/21

BUMIPUTERA

31,000.00

6 Minggu

12.

12/21

BUMIPUTERA

17,892.80

6 Minggu

13.

13/21

BUMIPUTERA

26,200.00

6 Minggu

14.

14/21

BUMIPUTERA

19,420.00

6 Minggu

15.

15/21

BUMIPUTERA

18,950.00

6 Minggu

16.

16/21

BUMIPUTERA

32,000.00

6 Minggu

17.

17/21

BUMIPUTERA

24,500.00

6 Minggu

18.

18/21

BUMIPUTERA

27,000.00

6 Minggu

19.

19/21

BUMIPUTERA

18,921.00

6 Minggu

20.

20/21

BUMIPUTERA

18,000.00

6 Minggu

21.

21/21

BUMIPUTERA

19,000.00

6 Minggu