JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USMM/D-16/2015
  Cadangan Ubahsuai Bilik Khas Di Makmal Sistem Komunikasi, Di Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik, Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuuteraan, Nibong Tebal, Pulau Pinang
Tarikh Tutup : 27/10/2015   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/7

BUMIPUTERA

42,400.00

4 Minggu

2.

2/7

BUMIPUTERA

38,398.95

4 Minggu

3.

3/7

BUMIPUTERA

39,000.00

4 Minggu

4.

4/7

BUMIPUTERA

49,820.00

4 Minggu

5.

5/7

BUMIPUTERA

47,708.00

4 Minggu

6.

6/7

BUMIPUTERA

51,388.80

4 Minggu

7.

7/7

BUMIPUTERA

49,990.00

4 Minggu