JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USMM/D-06/2016
  Cadangan Menaiktaraf Sistem Mitigasi Banjir Sekitar Kompleks Sukan, Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 22/2/2016   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/9

BUMIPUTERA

18,400.00

4 Minggu

2.

2/9

BUMIPUTERA

17,800.00

4 Minggu

3.

3/9

BUMIPUTERA

25,274.00

4 Minggu

4.

4/9

BUMIPUTERA

23,532.00

4 Minggu

5.

5/9

BUMIPUTERA

20,000.00

4 Minggu

6.

6/9

BUMIPUTERA

22,260.00

4 Minggu

7.

7/9

BUMIPUTERA

18,000.00

4 Minggu

8.

8/9

BUMIPUTERA

31,270.00

4 Minggu

9.

9/9

BUMIPUTERA

20,754.80

4 Minggu