JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USMM/J-07/2016
  Cadangan Naiktaraf Makmal REDAC Untuk Penyelidikan HiCOE,Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 21/3/2016   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/3

Bumiputera

200,000.00

10 Minggu

2.

2/3

Bumiputera

217,967.98

12 Minggu

3.

3/3

Bumiputera

257,582.01

10 Minggu