JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USMM/D-08/2016
  Cadangan Bagi Kerja-Kerja Servis,Pembetulan Dan Senggaraan Berjadual (Non-Comprehensive) Untuk Sistem Automasi Bangunan,Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 21/3/2016   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/3

Bumiputera

21,200.00

1 Tahun

2.

2/3

Bukan Bumiputera

25,440.00

1 Tahun

3.

3/3

Bukan Bumiputera

20,988.00

1 Tahun