JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USMM/J-09/2016
  Cadangan Menaiktaraf Tempat letak Kenderaan Rasmi Berpusat Di Jabatan Pembangunan,Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 23/3/2016   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/10

BUMIPUTERA

71,700.00

8 Minggu

2.

2/10

BUMIPUTERA

71,020.00

8 Minggu

3.

3/10

BUMIPUTERA

79,000.00

8 Minggu

4.

4/10

BUMIPUTERA

170,800.00

8 Minggu

5.

5/10

BUMIPUTERA

50,880.00

8 Minggu

6.

6/10

BUMIPUTERA

64,500.00

8 Minggu

7.

7/10

BUMIPUTERA

78,540.00

8 Minggu

8.

8/10

BUMIPUTERA

172,100.00

8 Minggu

9.

9/10

BUMIPUTERA

235,031.36

8 Minggu

10.

10/10

BUMIPUTERA

66,197.00

8 Minggu