JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USMM/J-07(S)/2016
  Cadangan Naiktaraf Makmal REDAC Untuk Penyelidikan HiCOE,Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 21/4/2016   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/8

Bumiputera

192,860.00

10 Minggu

2.

2/8

Bumiputera

171,000.00

10 Minggu

3.

3/8

Bumiputera

165,000.00

10 Minggu

4.

4/8

Bumiputera

189,916.70

10 Minggu

5.

5/8

Bumiputera

191,525.30

10 Minggu

6.

6/8

Bumiputera

195,332.00

10 Minggu

7.

7/8

Bumiputera

192,928.00

10 Minggu

8.

8/8

Bumiputera

187,928.57

10 Minggu