JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-11/2016
  CADANGAN BAIKPULIH TANDAS RUMAH PENGGAWA DAN PENOLONG PENGGAWA SH1-SH6, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KAMPUS KEJURUTERAAN, NIBONG TEBAL, PULAU PINANG
Tarikh Tutup : 20/6/2016   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/4

Bumiputera

31,000.00

6 Minggu

2.

2/4

Bumiputera

33,000.00

6 Minggu

3.

3/4

Bumiputera

31,700.00

6 Minggu

4.

4/4

Bumiputera

27,000.00

6 Minggu