JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-13/2016
  Cadangan Baikpulih Dan Menggantikan Bumbung Polycarbonate Serta Kerja-Kerja Berkaitan - FASA 2 Di Sekitar Kampus,Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 25/7/2016   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/12

Bumiputera

42,300.00

8 Minggu

2.

2/12

Bumiputera

89,875.00

7 Minggu

3.

3/12

Bumiputera

89,985.00

6 Minggu

4.

4/12

Bumiputera

95,055.50

6 Minggu

5.

5/12

Bumiputera

95,161.50

6 Minggu

6.

6/12

Bumiputera

90,095.00

6 Minggu

7.

7/12

Bumiputera

41,000.00

8 Minggu

8.

8/12

Bumiputera

40,794.00

8 Minggu

9.

9/12

Bumiputera

40,700.00

8 Minggu

10.

10/12

Bumiputera

39,998.15

8 Minggu

11.

11/12

Bumiputera

40,694.46

8 Minggu

12.

12/12

Bumiputera

24,100.00

6 Minggu