JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-15/2016
  Cadangan Baikpulih Jalan Rosak Di Sekitar Kampus,Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 22/8/2016   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/21

Bumiputera

20,000.00

2 Minggu

2.

2/21

Bumiputera

17,790.00

2 Minggu

3.

3/21

Bumiputera

16,718.00

1 Minggu

4.

4/21

Bumiputera

17,441.00

2 Minggu

5.

5/21

Bumiputera

17,535.20

1 Minggu

6.

6/21

Bumiputera

16,925.80

1 Minggu

7.

7/21

Bumiputera

27,138.00

2 Minggu

8.

8/21

Bumiputera

26,467.00

2 Minggu

9.

9/21

Bumiputera

26,772.00

2 Minggu

10.

10/21

Bumiputera

27,042.00

2 Minggu

11.

11/21

Bumiputera

28,569.12

2 Minggu

12.

12/21

Bumiputera

28,293.52

2 Minggu

13.

13/21

Bumiputera

28,198.12

2 Minggu

14.

14/21

Bumiputera

12,200.00

2 Minggu

15.

15/21

Bumiputera

23,840.00

2 Minggu

16.

16/21

Bumiputera

18,802.28

1 Minggu

17.

17/21

Bumiputera

27,324.50

2 Minggu

18.

18/21

Bumiputera

26,215.00

2 Minggu

19.

19/21

Bumiputera

24,502.00

1 Minggu

20.

20/21

Bumiputera

21,500.00

2 Minggu

21.

21/21

Bumiputera

28,473.72

2 Minggu