JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-16/2016
  Perkhidmatan Membersih Perangkap Lemak Di Sekitar Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang.
Tarikh Tutup : 22/8/2016   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/13

Bumiputera

41,976.00

1 Tahun

2.

2/13

Bumiputera

118,476.00

1 Minggu

3.

3/13

Bumiputera

130,882.44

1 Tahun

4.

4/13

Bumiputera

123,000.00

1 Tahun

5.

5/13

Bumiputera

124,800.00

1 Tahun

6.

6/13

Bumiputera

132,059.04

1 Tahun

7.

7/13

Bumiputera

125,124.00

1 Tahun

8.

8/13

Bumiputera

131,181.36

1 Tahun

9.

9/13

Bumiputera

124,152.00

1 Tahun

10.

10/13

Bumiputera

41,280.00

1 Tahun

11.

11/13

Bumiputera

131,830.08

1 Tahun

12.

12/13

Bumiputera

28,380.00

1 Tahun

13.

13/13

Bumiputera

60,000.00

1 Tahun