JADUAL TAWARAN

KEMBALI KE SENARAI SEBUTHARGA/TENDER  

*Tender/Sebutharga : SH/JP/KK/USM/D-12(S)/2016
  Cadangan Kerja-Kerja Penyenggaraan, Pemeriksaan Dan Pengesahan Bomba Untuk Alat Pemadam Api Mudah Alih Jenis "Dry Powder" (1019 Nos) Dan "Carbon Dioxide" (275 Nos), Tarikh Tamat Sebelum 1 September 2016 Sehingga 31 Disember 2016 Di Semua Lokasi,Unive
Tarikh Tutup : 29/8/2016   12.00 t/h
   
Bil No Kod CIDB Gred Sijil Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan **Taraf Harga FOB / Harga Bersih (RM) *Penyerahan / Disiapkan

1.

1/8

Bumiputera

18,116.00

8 Minggu

2.

2/8

Bumiputera

19,410.00

8 Minggu

3.

3/8

Bumiputera

42,520.84

8 Minggu

4.

4/8

Bumiputera

25,815.30

6 Minggu

5.

5/8

Bumiputera

16,175.00

6 Minggu

6.

6/8

Bumiputera

27,295.65

6 Minggu

7.

7/8

Bumiputera

48,007.40

16 Minggu

8.

8/8

Bumiputera

26,849.80

8 Minggu