...Panduan & Pelan Pencegahan...

Info

Berikut adalah panduan dan pelan tindakan awal pencegahan denggi dari Jabatan Pembangunan Kampus Kejuruteraan USM.

Panduan ini disediakan oleh Timbalan Pengarah Jabatan Pembangunan Kampus Kejuruteraan 5 Oktober 2004.

Pelan Tindakan :


Penerangan

Taklimat, Risalah, Poster (pamer, edar pada semua, sertai bersama PO)

Ketua Bahagian
Staf
Penyelia Kontrak tahunan
Pekerja Kontrak tahunan

  • Cucian halaman
  • Cucian bangunan
  • Lanskap
  • Hawa Dingin
  • Pencegah Kebakaran
  • Kolam Oxida
  • Perangkap Lemak/ Grease Trap
  • Pengangkut sampah
  • Lif

Pemeriksa berjadual
Kontraktor binaan
Kontraktor penyenggaraan

Pemeriksaan & Rondaan Aktif:


 • Pembahagian tugas & lokasi
 • Pemantauan melalui BEAM – agenda tetap kemajuan pemeriksaan & tindakan menyeluruh
 • Pemantauan melalui perjumpaan staf
 • Pemantauan melalui mesyuarat/ perjumpaan & penyelarasan kerja kontraktor
 • Gotong Royong berkala


Tindakan Aktif


 • Menghapuskan takongan air mati
 • Bubuh ABATE
 • Penyemburan (Fogging). – selaraskan dengan Unit Kesihatan kerana Pejabat Kesihatan Daerah pun melaksanakannya
 • Pam keluar takongan dan bersihkan saliran disemua halaman tengah (courtyard)
 • Memberi bantuan kepada PTJ lain

Kawasan Tanggungjawab


 • Semua kawasan pusat e.g.
 • Halaman
 • Dataran
 • Kompleks Kuliah
 • Dewan Utama
 • Stesyen Swis
 • Loji & Kolam Oxida
 • Rumah pam & sump
 • Peti injap
 • Saliran
 • Ruang servis, bumbung rata, tangki air etc.
 • Jabatan Pembangunan
 • Tapak  binaan, ubahsuaian, pembaikan