Lanskap

Berikut adalah koleksi lanskap di sekitar Kampus Kejuruteraan USM.

Sumber: Jabatan Pembangunan
Kampus Kejuruteraan
Universiti Sains Malaysia

Pembantu Pertanian Kanan Adha bin Abdul Ghani boleh dihubungi di dvadha@eng.usm.my

Ketua Juruteknik Awam Mohd Asharuddin Muhamad boleh dihubungi di dvash@eng.usm.my